Dla prasy

logo-anim

///

Druk pomocy dydaktycznej pt. „O klimacie dla dzieci”

(tytuł roboczy „O klimacie dla dzieci, aby dorosłym się z nim dobrze żyło”)

i jej dystrybucja na terenie województwa łódzkiego

Wartość ogólna zadania: 40 000,00 PLN

Wartość dofinansowania w formie dotacji: 34 000,00 PLN

wojewodzki

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

www.zainwestujwekologie.pl

///

Projekt pełnometrażowego filmu fabularnego „Koniec ewolucji” weźmie udział w spotkaniach producentów Look For Fund 1:1 meeting podczas Międzynarodowego Festiwalu Producentów REGIOFUN (regiofun.pl)

///

Projekt filmu fabularnego pt. „W pana wieku to normalne” autorstwa Karoliny Lech i Pawła Wendorffa bierze udział w X edycji programu developmentowego ScripTeast (www.scripteast.pl).

///

Detektywistyczno-przygodowy serial animowany dla dzieci „Brygada Żądło” reż. Marek Skrobecki oraz „W Pana Wieku to Normalne” reż Paweł Wendorff zostaną zaprezentowane na polsko-litewskim spotkaniu koprodukcyjnym, które odbędzie się w dniach 11-14.09 podczas rejsu z Kłajpedy do Gdyni na statku Brabander.

///

Projekt w developmencie „House of Music” wziął udział w warsztatach polsko-norweskich Films For Kids. Pro, których zwieńczeniem była prezentacja projektu podczas Międzynarodowego Festiwalu Nowe Horyzonty.