Fundacja

Fundacja Filmowa Anima-Pol została założona w 2014, aby realizować niekomercyjne przedsięwzięcia kulturalne oraz społeczne dotyczące branży audiowizualnej. Fundatorem jest Anima-Pol Sp. z o.o. - doświadczony, działający od 1991 roku producent.

Cele i zadania

Cele i zadania Fundacji realizujemy w dziedzinie rozpowszechniania wiedzy na temat:
  • edukacji medialnej i filmowej,
  • szerzenia świadomości na temat nowych mediów oraz ich wykorzystania w celach społecznych,
  • podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników sektora audiowizualnego (szczególnie w zakresie animacji i efektów specjalnych),
  • budowania strategii realizacji projektów transmedialnych dla młodego odbiorcy (głównie dzieci).
W ramach Fundacji chcielibyśmy również realizować ambitne filmy dokumentalne o wysokich walorach artystycznych i społecznych.
Działania te są w pełni komplementarne do naszych działań w ramach Studia Filmowego Anima-Pol, którego główną aktywnością jest realizacja projektów filmowych i telewizyjnych dla dzieci, produkcja filmów dokumentalnych i fabularnych.

anim


Anima-pol Film Foundation was established to realize audio-visual cultural and social events non-profit. It was founded by Anima-pol Ltd, an experienced producer being on the market since 1991.
Our main aims and objectives:
1. Film and media education
2. New media and new technologies awareness/ innovation for social and cultural change
3. Professional training in animation sector
4. Transmedia strategies for kid's projects