Produkcje dokumentalne / Documentary

KOŃ JEST NAJWAŻNIEJSZY (development)

reż. Daniel Szczechura

Poetycka opowieść o niezwykłym sporcie jakim są skoki przez przeszkody oraz wyjątkowej relacji między koniem a jeźdźcem.

HORSE COMES FIRST
dir. Daniel Szczechura
A poetic story of an extraordinary sport – horse jumping and unique relation between a horse and a rider.


OBRAZY Z FABRYKI ŚMIERCI (2010)

reż. Małgorzata Imielska

OzFŚ zdjęcie

Opowieść o obrazach i rysunkach, tworzonych w obozie koncentracyjnym KL Auschwitz. Film jest próbą poszukania odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak wielu więźniów ryzykowało życiem, żeby na kartce papieru zachować ślad tego, jak wyglądał poranny apel.

PICTURES FROM THE DEATH FACTORY
dir. Małgorzata Imielska
A story about paintings and drawings created in the Auschwitz concentration camp. The film is a search for an answer to why so many people were risking their lives just to leave on paper a trace of what the morning appeal looked like.


JULIUS VORTHEIL (2002)

reż. Andrzej Perz, Zbigniew Gajzler