Festiwalowe sukcesy „Ucieczki”
„The Escape” at prestigious film festivals
Film w konkursie Krakowskiego Festiwalu Filmowego i festiwalu w Annecy / Film in competition of Krakow Film Festival and Annecy International Animation Film Festival
Poznaj nasze produkcje
Check out our productions
Realizujemy filmy animowane i fabularne / We produce animated & live-action films
Witamy na stronie Anima-Polu
Welcome to Anima-Pol
Dowiedz się o nas więcej / Learn more about us
Wybrane produkcje / Selected productions